Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin FITC
Địa chỉ: 152 Phan Chu Trinh - Phường Phước Vĩnh - Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3487999